HR poradenstvo

Sme odborníci v oblasti ľudských zdrojov a dobre poznáme trh práce. Pôsobíme po celom Slovensku a sme pripravení vám poradiť aj v Škandinávii

 • Personálne audity

  Personálny audit je prípadová štúdia ľudských zdrojov v organizácii. Jedná sa o druh auditu, ktorého predmetom je objektívne a nezávislé preskúmanie a hodnotenie stavu a návrh riešení na zvýšenie efektívnosti jednotlivcov, organizačných jednotiek a celej organizácie.

 • Mzdové porovnávanie

  Mzdové porovnávanie je nástrojom pri prijímaní zamestnancov. Porovnávanie platov, nazývané aj porovnávanie kompenzácií, je proces, pri ktorom sa interné opisy pracovných miest porovnávajú s externými pracovnými miestami s podobnými zodpovednosťami s cieľom identifikovať trhovú sadzbu pre každú pozíciu.

 • Outplacement & Downsizing

  Outplacement je prémiová podporná služba, ktorú poskytuje workoholik na pomoc bývalým zamestnancom pri prechode na nové pracovné miesta.

 • Vzťahy medzi zamestnávateľmi a zamestnancami

  Vzťahy medzi zamestnávateľmi a zamestnancami sa vzťahujú na komunikáciu medzi zástupcami zamestnancov a zamestnávateľmi. Veľa vzťahov so zamestnancami zahŕňa zamestnancov a zamestnávateľov, ktorí pracujú spolu.

 • Osobná pohoda

  Workaholic má za úlohu pomáhať zamestnancom a starať sa o nich, keď sa stretnú s osobnými problémami. Osobná pohoda je o podpore zamestnancov, keď veci nejdú podľa plánu.

 • Riadenie výkonnosti

  Riadenie výkonnosti je nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby pracovníci zostali produktívni a angažovaní. Kvalitné riadenie výkonu zahŕňa dobré vedenie, jasné stanovenie cieľov a otvorenú spätnú väzbu.

POSKYTUJEME KOMPLETNÉ PERSONÁLNE RIEŠENIA

Poznáme trh práce s istotou, poznáme jeho výzvy, rozumieme vašim požiadavkám a sme vždy pripravení splniť Vaše očakávania